UPPLADDNING AV BILDER FÖR DELTAGANDE I
Här registrerar och laddar upp du dina bilder för att delta i kursen.

För att delta fordras att du har ett personligt konto. Se ramen för nytt konto nedan.

Sista dag för uppladdning:

Logga in som MEDLEM med personligt konto
Ange ditt personliga lösenord
Om du har deltagit tidigare i SVEFO-aktiviteter finns ditt konto och lösenord normalt kvar!
Glömt lösenorden? Ange den e-postadress du registrerat tidigare!
Klubbens tävlingsledare kan också hjälpa dig att få reda ditt personliga lösenord.
För att delta behöver du ett personligt konto. Det skapar du här.
Du behöver klubbens lösenord. Det får du av klubbens tävlingsledare eller annan som klubben utser
*Klubbens lösenord
Ett förslag till lösenord är lämnat*Välj ditt eget lösenord
Du kan lämna ett eget. Minst 8 tecken!*Verifiera lösenordet
OBSERVERA Lösenordet kan inte ändras efter att kontot har upprättats!*För och efternamn
Adress
Ort
Telefon
Telefon dagtid
Mobiltelefon
*E-postadress
*Obligatoriska uppgifter
Du får klubbens lösenord från klubbens tävlingsledare.
* E-postadressen är frivillig men nödvändig om du vill bli påmind om lösenord.
Observera: Det för och efternamn du anger här är det som kommer att visas vid bilder och i resultatlistor!
Ingen justering av versaler/gemener kommer att utföras.
Logga in som KLUBBENS TÄVLINGSLEDARE för att administrera klubbens deltagande
Tävlingsledarens lösenord
Du får lösenordet från den som organiserar SVEFO-utställningen.

Du får möjlighet att:
* Hämta klubbens lösenord för utdelning till medlemmarna så att de kan sätta upp sina personliga konton
* Öppnar för klubbens deltagande i SVEFO-utställingen
* Du ser vilka som deltar och vilka bilder de har registrerat
* Använd deltagarlistan för att stämma av vilka bilder som skall lämnas över till organisatören

Logga in som KLUBBENS TÄVLINGSLEDARE/KASSÖR för att hantera klubbens betalningar
Kassörens lösenord
Du får lösenordet från klubbens tävlingsledare eller från annan som är klubbens kontaktman gentemot DFK-styrelsen.
Lösenordet är detsamma som det för tävlingsledaren.
Här får du information om vilka som har registrerat bilder och vad klubben skall betala till DFK-styrelsen.
Rev. 2013-12-09 Ansvarig: Jan Bergman jan.bergman@svefo.org