REGISTRERING AV UTSTÄLLNINGSBILDER FÖR DELTAGANDE I SVEFO-16
Här registrerar du dina bilder för att delta i utställningen.
Lämna därefter påsiktsbilderna till klubbens tävlingsansvarige eller till annan som klubben utser.

I samband med registreringen laddar du upp en digital kopia av din påsiktsbild.
Om du inte har ett digitalt underlag för din bild skannar du eller någon annan i klubben din bild.

För att delta fordras att du har ett personligt konto. Se ramen för nytt konto nedan.

Sista dag för uppladdning: 23:e oktober 2016

Logga in som MEDLEM med personligt konto
Ange ditt personliga lösenord
Om du har deltagit tidigare finns ditt konto och lösenord normalt kvar!
Glömt lösenordet? Ange den e-postadress du registrerat tidigare!
Klubbens tävlingsledare kan också hjälpa dig att få reda ditt eget lösenord.
Skapa nytt konto om du inte har ett sådant sedan tidigare SVEFO-YY eller BILD-YY
För att kunna logga in som detltagare behöver du först skapa ett personligt konto. Då behöver du klubbens lösenord som du får av klubbens tävlingsledare.

*Klubbens lösenord
Förslag till lösenord är ifyllt*Välj ditt eget lösenord
Du kan välja ett eget. Minst 8 tecken.*Verifiera lösenordet
*För och efternamn
Adress
Ort
Telefon
Telefon dagtid
Mobiltelefon
*E-postadress
*Obligatoriska uppgifter
 
Observera 1: Lösenordet kan inte ändras efter att kontot har skapats.
Observera 2: Det för och efternamn du anger här är det som kommer att visas vid bilder och i resultatlistor. Ingen justering av versaler/gemener kommer att utföras. Var därför noggrann med att stava ditt namn korrekt.
Logga in som KLUBBENS TÄVLINGSLEDARE för att administrera klubbens deltagande
Tävlingsledarens lösenord
Du får lösenordet från den som organiserar SVEFO-utställningen.

Du får möjlighet att:
* Hämta klubbens lösenord för utdelning till medlemmarna så att de kan sätta upp sina personliga konton
* Öppnar för klubbens deltagande i SVEFO-utställningen
* Du ser vilka som deltar och vilka bilder de har registrerat
* Använd deltagarlistan för att stämma av vilka bilder som skall lämnas över till organisatören

Logga in som KLUBBENS TÄVLINGSLEDARE/KASSÖR för att hantera klubbens betalningar
Kassörens lösenord
Du får lösenordet från klubbens tävlingsledare eller från annan som är klubbens kontaktman gentemot SVEFO-styrelsen.
Lösenordet är detsamma som det för tävlingsledaren.
Här får du information om vilka som har registrerat bilder och vad klubben skall betala till SVEFO-styrelsen.
SVEFO äger rätt att fritt välja ut bilder för publicering på SVEFO:s hemsida samt att offentligt visa bilderna utan ersättning. SVEFO förbehåller sig också rätten att utan ersättning och för egen verksamhet göra program av bilderna.
Rev. 2016-09-23 Ansvarig: Jan Bergman jan.bergman@svefo.org