Danderyds Fotoklubb
Uppladdning av bilder till klubbens tävlingar
Här registrerar och laddar du upp samtliga bilder du vill delta med.

För att delta fordras att du har ett personligt konto.
Om du har deltagit tidigare i klubbens alternativt SVEFOs tävlingar finns ditt konto och lösenord normalt kvar.
DFK-logotyp

Du som redan har ett konto. Aktivera ditt lösenord på den här datorn om det rätta inte redan är ifyllt. (Registreringssystemet sätter cookies!)
NYTT KONTO för dig som INTE REDAN HAR Du behöver klubbens lösenord
Glömt lösenord och ditt registrerade namn?
Ange den e-postadress du registrerat tidigare så skickas lösenord och ditt registrerade namn med e-post.


Klubbens styrelse kan också hjälpa dig att få reda på klubbens och ditt personliga lösenord:

Klubbens tävlingsledare
Dag Sjöblom 070-532 87 44

Klubbens ordförande
Inga Nathhorst 0708-55 38 00

Klubbens sekreterare
Jan Bergman 070-510 00 31
Välj aktiv tävling/klass
Juryns inloggning Passord
Cookies användes för att komma ihåg val i menyer och lösenord. Om du vill ta bort lagrat lösenord loggar du in en gång utan lösenord
Rev. 2017-04-14 Ansvarig: Jan Bergman jan.bergman@svefo.org