Danderyds Fotoklubb
Uppladdning av bilder till klubbens tävlingar
Här registrerar och laddar du upp samtliga bilder du vill delta med.

För att delta fordras att du har ett personligt konto.
Om du har deltagit tidigare i klubbens alternativt SVEFOs tävlingar finns ditt konto och lösenord normalt kvar.
DFK-logotyp

Du använder en föråldrad utgåva av registreringsprogrammet! Använd webbadressen dfk.svefo.org

Glömt lösenord och ditt registrerade namn?
Ange den e-postadress du registrerat tidigare så skickas lösenord och ditt registrerade namn med e-post.

Klubbens styrelse kan också hjälpa dig vid problem och glömda lösenord:
Klubbens tävlingsledare:
Klubbens ordförande:
Klubbens sekreterare:

Välj aktiv tävling/klass
Juryns inloggning Passord
Cookies användes för att komma ihåg val i menyer och lösenord. Om du vill ta bort lagrat lösenord använder du "AVLÄGSNA LÖSENORDETS COOKIE"
Rev. 2017-10-26 Ansvarig: Jan Bergman jan.bergman@svefo.org